Rückblick: Lesung am Samstag, 1. Dezember 2018

Omar Khir Alanam – Lesung aus dem Buch „Danke, wie Österreich meine Heimat wurde“

Omar Khir Alanam (Lesung) & John Abrahmam (Konzert)